Την κρίση την οποία βιώνει η Ελλάδα,  βιώνει και η Αρκαδία. Η ανασφάλεια, η αγωνία, ο φόβος για την επόμενη μέρα είναι τα συναισθήματα που κυριαρχούν. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να σκεφθούμε διαφορετικά. Το κοντέρ μηδένισε και χρειαζόμαστε επειγόντως ένα σχέδιο, μια νέα κατεύθυνση, ένα διαφορετικό βλέμμα.

Η Αρκαδία πρέπει να γίνει ένα ισχυρό όνομα και να στρέψει την ανάπτυξή της προς τέσσερις κατευθύνσεις:

Πρώτον, στην αξιοποίηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών μας προϊόντων. Η προσέλκυση επενδύσεων στην γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή και στα αντίστοιχα προϊόντα, μπορούν να επιφέρουν θεαματικά αποτελέσματα. Με την κατάλληλη εμπορική ονομασία προέλευσης μπορούν να αποτελέσουν τα σύγχρονα εμπορικά σήματα (brands) ανάπτυξης και εξωστρέφειας της χώρας μας.

Δεύτερον, να επενδύσουμε στον τουρισμό. H Αρκαδία μπορεί να αποτελέσει προορισμό πρώτης επιλογής για κάθε μορφή τουρισμού (τουρισμός υγείας, θρησκευτικός κλπ).

Τρίτον, να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Να μπολιάσουμε τον πολιτισμό με την τουριστική ανάπτυξη. Να συνδέσουμε το μέλλον με την παράδοση του τόπου μας μέσα από την οποία αντλούμε δύναμη, κύρος και υπερηφάνεια. Να πρωτοστατήσει η παράδοση στην ενίσχυση της τοπικής και εθνικής μας ταυτότητας. Της ταυτότητάς μας ως Αρκάδες, της ταυτότητάς μας ως Έλληνες, της ταυτότητας που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι πληγωμένη και κατακερματισμένη.

Τέταρτον, να δώσουμε έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Να στραφούμε σε επιχειρηματικές δράσεις και να ωθήσουμε τον καθένα να πιστέψει και να επενδύσει σε έναν νέο τομέα οικονομικής δραστηριότητας που ανθεί παγκοσμίως. Πράσινη επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά ή οι ανεμογεννήτριες. Είναι μία σοβαρή υπόθεση που αφορά στον προσανατολισμό σχεδόν κάθε τομέα της παραγωγής και των υπηρεσιών σε πρακτικές που ενσωματώνουν την τεχνολογική πρόοδο προς όφελος του περιβάλλοντος κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αυτές είναι οι τέσσερις μεγάλες κατευθύνσεις που προτείνω για το μέλλον της Αρκαδίας. Είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε για την έξοδο από την κρίση, με στόχο και μεγάλο ζητούμενο την εθνική επιβίωση. Είναι στο χέρι μας να οικοδομηθεί, επιτέλους, μια υγιής διαδικασία οικονομικής ανάταξης, και ευημερίας.  Είναι στο χέρι μας να πιστέψουμε επιτέλους στις δικές μας δυνάμεις!


Comments are closed.