Ζούμε σε μια περίοδο όπου το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον έχει αλλάξει ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. Την κρίση την οποία βιώνει η Ελλάδα,  βιώνει και η Αρκαδία. Θα έλεγα ότι η κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της. Συνεπώς, η επόμενη ημέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και αυτό που απαιτείται είναι όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις και να βγούμε από το αδιέξοδο. Για την επόμενη ημέρα η ανάπτυξη είναι ο μονόδρομος. Το ζήτημα είναι με ποιες πολιτικές και με ποια πρόσωπα θα γίνει αυτό.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να σκεφθούμε διαφορετικά. Το κοντέρ μηδένισε και χρειαζόμαστε επειγόντως ένα σχέδιο, μια νέα κατεύθυνση, ένα διαφορετικό βλέμμα.

Προσωπικά, έχω καταθέσει τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους μπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη της Αρκαδίας. Την αξιοποίηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών μας προϊόντων. Την επένδυση στον τουρισμό. Την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και τέλος να δώσουμε έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα. Τέσσερις άξονες που συνδέονται μεταξύ τους και πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Επιμένω να λέω ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να κοιτάξει και πέρα από την Αθήνα. Να στηρίξει τη νέα προσπάθεια ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους στη δύναμη της ελληνικής περιφέρειας. Αρκεί να πιστέψουμε σε αυτή και ο πολιτικός κόσμος να σκύψει με ενδιαφέρον πάνω στους ανθρώπους της.

Δίνοντας αποφασιστική ώθηση στους παραπάνω τομείς θα συγκρατηθούν και οι τάσεις φυγής ή και μετανάστευσης που παρατηρούνται. Είναι απαραίτητο όσο ποτέ να δοθούν τα κίνητρα, ώστε ο τόπος, η χώρα να κρατήσει τους ανθρώπους της.


Comments are closed.