Τα αγροτικά μας προϊόντα

Τα αγροτικά και κτηνοτροφικά μας προϊόντα είναι μέρος του πλούτου που μας χαρίζει η Αρκαδική Γη. Αποτελεί γεγονός ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που εργάζονται καθημερινά για να αξιοποίησουν αυτό τον πλούτο, δίχως να έχουν την υποστήριξη από το κράτος και την κεντρική εξουσία.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο της ατζέντας μας η ανάδειξη της Αρκαδίας ως ονοµασία προέλευσης ποιότητας για µια σειρά από τοπικά προϊόντα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσέλκυση επενδύσεων στην γεωργική παραγωγή και τα αγροτικά προϊόντα. Παράλληλα, η ενίσχυση της παραγωγής και προώθησης των τοπικών προϊόντων θα συγκρατήσει τις τάσεις φυγής του ντόπιου αγροτικού πληθυσµού και ιδιαίτερα της νέας γενιάς και θα ενισχύσει το εισόδηµά τους, δηµιουργώντας παράλληλα «παράπλευρες» ευκαιρίες για απασχόληση. Όσοι λοιπόν µιλούν σήµερα για ένα «rebranding του προϊόντος» στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν στο µυαλό τους ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι µια πιο ουσιαστική, πιο µακροχρόνια και πιο συµµετοχική παρέµβαση που θα έχει ως βάση την επιστροφή στις ρίζες.

Η ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας

Να προσελκύσουμε επενδύσεις σε έναν νέο τομέα οικονομικής δραστηριότητας που ανθεί παγκοσμίως. Πράσινη επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά ή οι ανεμογεννήτριες. Είναι μία σοβαρή υπόθεση που αφορά στον προσανατολισμό σχεδόν κάθε τομέα της παραγωγής και των υπηρεσιών σε πρακτικές που ενσωματώνουν την τεχνολογική πρόοδο προς όφελος του περιβάλλοντος κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, να προσανατολιστούμε στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, ή την προσαρμογή παραδοσιακών, έτσι ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, στην προσαρμογή των επιχειρήσεων έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη δραστηριότητά τους (συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικολογικός σχεδιασμός κλπ), σε πρακτικές ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων, στη βιολογική γεωργία, τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις κ.ο.κ.

Η ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος

Ο τουρισμός πρέπει να αποτελέσει τον τρίτο άξονα της αναπτυξιακής μας πολιτικής.  H Αρκαδία μπορεί να αποτελέσει προορισμό πρώτης επιλογής για κάθε μορφή τουρισμού (τουρισμός υγείας, θρησκευτικός κλπ). 

Η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Να μπολιάσουμε τον πολιτισμό με την τουριστική ανάπτυξη. Να συνδέσουμε το μέλλον με την παράδοση του τόπου μας μέσα από την οποία αντλούμε δύναμη, κύρος και υπερηφάνεια. Να πρωτοστατήσει η παράδοση στην ενίσχυση της τοπικής και εθνικής μας ταυτότητας. Της ταυτότητάς μας ως Αρκάδες, της ταυτότητάς μας ως Έλληνες, της ταυτότητας που σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι πληγωμένη και κατακερματισμένη.


Comments are closed.