Κοντοζαμάνης Βασίλης logo
Edit Content
info@kontozamanis.gr

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Βιογραφικό

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης είναι Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα Υγείας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ετοιμότητας και Εκτάκτων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021, ο Βασίλης Κοντοζαμάνης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχή διαχείριση της κρίσης που προκάλεσε στην Ελλάδα η πανδημία του COVID, με την επίβλεψη του συστήματος υγείας της χώρας ως Αναπληρωτης Υπουργός Υγείας, όπου ηγήθηκε τον σχεδιασμό και την εκτέλεση δομικών μεταρρυθμίσεων.

Κοντοζαμάνης Βασίλης Κυριάκος Μητσοτάκης
Κοντοζαμάνης Βασίλης
Κοντοζαμάνης Βασίλης Κυριάκος Μητσοτάκης

Πριν αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο στο Υπουργείο Υγείας, ο κύριος Κοντοζαμάνης διηύθυνε τον φαρμακευτικό τομέα στην Ελλάδα ως Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), αλλά και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), όπου ανέπτυξε κανονισμούς, τιμολογήσεις και συμφωνίες αποζημίωσης για την Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας σημαντικά βιομηχανικά και φαρμακευτικής πολιτικής ζητήματα της χώρας.

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης έχει διευθύνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), μέσα από τις θέσεις του ως Διευθύνων Σύμβουλος της πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, και ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας.