Κοντοζαμάνης Βασίλης logo
Edit Content
info@kontozamanis.gr

Άρθρο στο Βήμα της Κυριακής: «Η Ελλάδα είναι επενδυτικός προορισμός στον τομέα της Υγείας»

Ο μετασχηματισμός της Υγείας αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση και ταυτόχρονα βρίσκεται στην κορωνίδα των προτεραιοτήτων της δεύτερης θητείας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η πανδημία ανέδειξε εμφατικά την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις και δομικές αλλαγές. Αλλαγές, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικοδόμηση ενός νέου Ε.Σ.Υ. 

Ο εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ αποτελεί το κοινό μεγάλο στοίχημα. Γιατί; Γιατί, παρότι το Ε.Σ.Υ. αποτελεί τον εύκολο στόχο στον δημόσιο διάλογο – συχνά δε ασκείται χρησιμοθηρικά και μικροπολιτικά κριτική – είναι ο μεγαλύτερος μηχανισμός κοινωνικής συνοχής τα τελευταία 40 χρόνια, παρέχοντας προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα, σε όλους τους πολίτες. Η ίδρυση του Ε.Σ.Υ. αποτέλεσε αναμφισβήτητα τομή στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών υγείας για την Ελλάδα, τόσο την εποχή εκείνη όσο και διαχρονικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου 100.000-150.000 άτομα την ημέρα έρχονται σε επαφή με το Ε.Σ.Υ. Το  Ε.Σ.Υ., λοιπόν, παρά τις αδυναμίες του είναι σαρξ εκ της σαρκός της ελληνικής κοινωνίας, είναι αυτό που κάνει τις πρωτοπόρες επεμβάσεις, όπως πρόσφατα η πρώτη μεταμόσχευση από ζώντα δότη στην Ελλάδα, που παρέχει δίκαια και ισόρροπα χωρίς αστερίσκους τις υπηρεσίες του. Έχοντας, επομένως, ως θεμελιακή δύναμη την προσφορά του χρειάζεται να γίνει το επόμενο βήμα με στόχο τον ουσιαστικό μετασχηματισμό. 

Ομολογουμένως, η πανδημική κρίση λειτούργησε σαν το κουμπί επανεκκίνησης που χρειαζόταν το Ε.Σ.Υ. Εκτός της υγειονομικής κοινότητας και η επενδυτική κοινότητα αναγνώρισε, πως όχι μόνο το Ε.Σ.Υ. άντεξε, αλλά έκανε σπουδαία εξελικτικά βήματα. Ποτέ άλλοτε, το σύστημα υγείας δεν εφοδιάστηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα με τόσους πόρους. Δημιουργήθηκε μια σημαντική παρακαταθήκη, όπως ο υπερ διπλασιασμός των κλινών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ ταυτόχρονα εισήχθησαν στο σύστημα ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται τον πυρήνα της δράσης για το νέο, σύγχρονο σύστημα υγείας. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα υγείας, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των πολιτών και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του θα μετριέται σε όρους αξίας της υγειονομικής παρέμβασης. Οι διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, με σημαντικό αριθμό διεθνών επενδυτών να έχουν ήδη ένα ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα. Προφανώς, η κατάσταση δεν είναι η ιδανική. Έχουν γίνει, ωστόσο, σπουδαία βήματα και η εικόνα αλλάζει. Το σύγχρονο Ε.Σ.Υ. που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποτυπωθεί στον προγραμματικό της λόγο ήδη από το 2019, χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καινοτομία, καλύτερο συντονισμό, διαλειτουργικότητα και διασύνδεση και περιλαμβάνει αναβάθμιση των υποδομών, ενίσχυση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, στοχευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού.

Και βέβαια, παρά τα όσα ακούγονται από την αντιπολίτευση, το νέο Ε.Σ.Υ. παραμένει ακλόνητο στις βασικές καταστατικές αρχές του που είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια ότι για να συνεχίσει να αποδίδει και να καλύπτει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του συνόλου των πολιτών δεν πρέπει να αποστεί από αυτές. Αυτό είναι και το μεγάλο πολιτικό διακύβευμα

Ωστόσο, η  συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την αναβάθμιση των υφιστάμενων προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας, την ανάπτυξη νέων και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών δεν μπορεί πλέον να αποτελεί ταμπού. Κεντρικοί αναπτυξιακοί άξονες της νέας κατεύθυνσης θα μπορούσαν να είναι μεταξύ άλλων ο ιατρικός τουρισμός, οι υπηρεσίες αποκατάστασης και ευεξίας, η βιοτεχνολογία, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων κατ’ ανάθεση, η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η  ψηφιακή υγεία. 

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Υγείας υπό το αναπτυξιακό πρίσμα της καινοτομίας και της έρευνας βρίσκεται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών. Έχει εκπονηθεί σχέδιο, προκειμένου η Ελλάδα να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην καινοτόμο βιοφαρμακευτική βιομηχανία και να καταστεί ανταγωνιστική διεθνώς σε αυτόν τον τομέα και τα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι ήδη ορατά. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει ήδη ανακοινώσει επενδυτικά σχέδια που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η Pfizer, κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως, έχει καταστήσει έδρα ενός διεθνούς κέντρου ψηφιακής τεχνολογίας τη Θεσσαλονίκη, ενώ η πολυεθνική φαρμακευτική βιομηχανία Boehringer Ingelheim επενδύει πάνω από 100 εκατ. ευρώ, την περίοδο 2019- 2025, για να επεκτείνει τις παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου της στο Κορωπί.

Παράλληλα, η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο αριστείας στον τομέα των κλινικών δοκιμών. Στόχος, πέρα από τον ιατρικά προφανή, είναι η ενίσχυση της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και η προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού, επίσης, είναι και η προσπάθεια ανάδειξης της χώρας σε κόμβο παροχής  υπηρεσιών που αφορούν στη χρήση εργαλείων όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ανάλυση Μεγαδεδομένων, τα δεδομένα Real World Evidence, τα Μητρώα Ασθενών και άλλων ψηφιακών εργαλείων.

Μαγικές λύσεις και θαύματα δεν γίνονται. Πάγια δέσμευση της Κυβέρνησης είναι η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης και της πρόσβασης των πολιτών στις δομές δημόσιας υγείας και παράλληλα η ενίσχυση της επενδυτικής σκοπιάς του Ε.Σ.Υ. Η πρόκληση είναι ιστορική. Στην Ελλάδα πλέον υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων σε παραδοσιακούς και νέους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, με στοχευμένο και υλοποιήσιμο σχέδιο, η Πατρίδα μας αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό στον τομέα της υγείας. Η επαναθεμελίωση του Ε.Σ.Υ. θα εξασφαλίσει ένα σύστημα υγείας, για το οποίο οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα είναι περήφανοι.