Κοντοζαμάνης Βασίλης logo
Edit Content
info@kontozamanis.gr

Άρθρο στο iferimeda.gr: Η Ελλάδα «κόμβος» βιοφαρμακευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας

Η επίσκεψη CEOs κορυφαίων φαρμακευτικών εταιρειών αυτές τις ημέρες στην Αθήνα στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό προορισμό στον τομέα της Υγείας. 

Μία σημαντική προοπτική στο επίκεντρο των παγκόσμιων ταχύτατων μετασχηματισμών και προκλήσεων αναδεικνύεται για την Ελλάδα, καθώς παρουσιάζει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Η Ελλάδα, αντιμετωπίζοντας την πανδημία με επιτυχία και αποφασιστικότητα και έχοντας ανακτήσει το κύρος της διεθνώς, έχει θέσει τα θεμέλια, ώστε σήμερα η χώρα να αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο επενδυτικό προορισμό στον τομέα της υγείας. Η Βιοτεχνολογία, η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η ψηφιακή υγεία, οι κλινικές δοκιμές και οι βιοφαρμακευτικές υπηρεσίες είναι οι πέντε τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες. 

Η επιδίωξη είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες που θα καταστήσουν την Ελλάδα όχι μόνο ελκυστική για επενδύσεις, αλλά και κορυφαίο παράγοντα στην παγκόσμια σκηνή της βιοφαρμακευτικής τεχνολογίας και καινοτομίας. Η παγκόσμια κοινότητα των επενδυτών αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες επιδεικνύουν την εμπιστοσύνη τους και επιλέγουν να επενδύσουν στη χώρα, με αρκετές εταιρείες του κλάδου να έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα. 

Τα πλεονεκτήματα που μπορούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε παγκόσμιο κόμβο βιοφαρμακευτικής καινοτομίας και τεχνολογίας κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικούς άξονες. 

  • Πρώτον, το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό με διεθνή αναγνώριση, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και οι υποδομές προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας. Είναι, μάλιστα, το αξιόλογο προσωπικό σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, αλλά και νοσοκομεία που συνιστά βασικό κίνητρο για την προσέλκυση περισσότερων κλινικών μελετών στη χώρα μας.
  • Δεύτερον, παρατηρείται ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας. Ο τομέας των βιοεπιστημών στην ελληνική κοινότητα start-ups κατέχει περισσότερο από το 16% του συνολικού κλάδου.  
  • Και τρίτον, το σύγχρονο Ε.Σ.Υ. που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποτυπωθεί στον προγραμματικό της λόγο ήδη από το 2019, χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, καινοτομία, καλύτερο συντονισμό, διαλειτουργικότητα και διασύνδεση και περιλαμβάνει αναβάθμιση των υποδομών, ενίσχυση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, στοχευμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού. Το νέο Ε.Σ.Υ. παραμένει ακλόνητο στις βασικές καταστατικές αρχές του που είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του και η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τις επενδύσεις. 

Τα αποτελέσματα της πολιτικής είναι ήδη εμφανή. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει ήδη ανακοινώσει επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα 1,2 δις ευρώ την περίοδο 2020-2026. Επιπλέον, η Pfizer λειτουργεί ένα διεθνές κέντρο ψηφιακής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ η πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Boehringer Ingelheim επενδύει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση των παραγωγικών της δραστηριοτήτων στο Κορωπί μεταξύ των ετών 2019 και 2025.

Στόχος μας δεν είναι μόνο να συμβάλουμε στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, αλλά και να ενισχύσουμε την οικονομία που βασίζεται στη γνώση και να δώσουμε τη δυνατότητα σε Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα. Επιπλέον, εργαζόμαστε ώστε η Ελλάδα να γίνει κόμβος στην παροχή υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης, Ανάλυσης Μεγαδεδομένων, δεδομένων Real World Evidence, Μητρώων Ασθενών και άλλων υπηρεσιών ψηφιακής υγείας. Επίσης, να προσελκύσουμε εταιρείες που αλληλοεπιδρούν με τη διαδικασία ανακάλυψης, ανάπτυξης και εμπορίας φαρμάκων

Η μεγάλη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και το φιλοεπενδυτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί  αντικατοπτρίζονται και στην επίσκεψη αυτές τις ημέρες στην Αθήνα CEOs των κορυφαίων φαρμακοβιομηχανιών του πλανήτη, ανάμεσα στους οποίους και ο Άλμπερτ Μπουρλά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer και Πρόεδρος της IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Traders). Πρόκειται για μία επίσκεψη που στέλνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό προορισμό στον τομέα της υγείας.

Οι βάσεις και τα πρώτα σπουδαία βήματα ανάπτυξης αυτού του καινοτόμου οικοσυστήματος έχουν μπει. Με στρατηγική, σχέδιο και πληθώρα συγκριτικών πλεονεκτημάτων συνεχίζουμε ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας.